Yajdai Jobs
หางาน || หาคน || หางานราชการ   หน้าแรก เกี่ยวกับเรา อัตราค่าโฆษณา การชำระเงิน ลงประกาศฟรี ติดต่อเรา
สนใจลงโฆษณาคลิกที่นี่ สนใจลงโฆษณาคลิกที่นี่
ผู้ประกอบการ ผู้สมัครงาน
ลืมรหัสผ่าน | สมัครสมาชิก
คนหางาน Login with Facebook
สนใจลงโฆษณาคลิกที่นี่
 
หมวดหมู่อาชีพ : ระดับเงินเดือน : หางาน หาคน
ระดับการศึกษา :
 
 ข้อมูลส่วนตัว
 ชื่อ - นามสกุล :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 เพศ :   ชาย
 สถานะสมรส :  โสด
 สัญชาติ :   ไทย
 ศาสนา :   พุทธ
 วันเกิด :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น] อายุ 27 ปี
 ส่วนสูง :   186 Cm. น้ำหนัก 85 Kg.
 สถานะภาพทางการทหาร :   ผ่านการเกณฑ์ทหาร
 ข้อมูลการติดต่อ
 ที่อยู่ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 Email :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 โทรศัพท์ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 มือถือ :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ข้อมูลทั่วไป
 สาขาวิชาชีพ :  คอมพิวเตอร์
 ลักษณะงานที่ต้องการ :  งานประจำ
 ตำแหน่งที่สนใจ :  Web Programmer
 ระดับเงินเดือนที่ต้องการ :  20,001 - 30,000 บาท
 ประวัติการศึกษา
 ปัจจุบัน :  จบการศึกษาแล้ว ในปี พ.ศ. 2550
 1. การศึกษาสูงสุด
 ระดับการศึกษา :   ปริญญาตรี
 ชื่อสถานศึกษา :  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 วุฒิการศึกษา :  วิทยาศาสตร์บัณฑิต
 สาขาวิชา :  วิศวะคอมพิวเตอร์
 เกรดเฉลี่ย (GPA.) :  2.87
 2. การศึกษาก่อนหน้า
 ระดับการศึกษา :   มัธยมศึกษาปีที่ 6
 ชื่อสถานศึกษา :  โรงเรียนอัสสัมชันศรีราชา
 วุฒิการศึกษา :  ม.6
 สาขาวิชา :  วิทย์-คณิต
 เกรดเฉลี่ย (GPA.) :  3.59
 ประวัติการทำงาน เริ่มจากล่าสุดก่อน
 ประสบการณ์ทำงาน :  5 ปี
 1. ประสบการณ์ทำงาน
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :   มีนาคม 2551 ถึง ตุลาคม 2555
 บริษัท :  True Corp.
 ที่อยู่บริษัท :  Chin Corp.
 ตำแหน่ง :  Programmer
 เงินเดือน :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ลักษณะงานที่ทำ :  ออกแบบ จัดทำ เขียนโค๊ดเว็บไซต์
 2. ประสบการณ์ทำงาน
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :   กุมภาพันธ์ 2556 ถึง พฤษภาคม 2557
 บริษัท :  Thai Oil
 ที่อยู่บริษัท :  Thai Oil อ่าวอุดม
 ตำแหน่ง :  ช่างควบคุมเครื่องจักร
 เงินเดือน :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
 ลักษณะงานที่ทำ :  ควบคุมเครื่องขุดเจาะผ่านระบบคอมพิวเตอร์
 ประวัติการฝึกอบรม เริ่มจากล่าสุดก่อน
 1. ประสบการณ์ฝึกอบรม
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :   มีนาคม 2552 ถึง มีนาคม 2552
 สถาบัน :   True Training
 หลักสูตร :   การวิเคราะห์ระบบขั้นสูง
 2. ประสบการณ์ฝึกอบรม
 เริ่มจาก (เดือน ปี) :   กรกฎาคม 2556 ถึง สิงหาคม 2556
 สถาบัน :  USA Course Training
 หลักสูตร :  การพัฒนาต่อยอดและซ่อมบำรุงเครื่องขุดเจาะ
 ความสามารถ
 ความสามารถทางภาษา
 ภาษาไทย :  พูด ดีมาก อ่าน ดีมาก เขียน ดีมาก
 ภาษาอังกฤษ :  พูด ดีมาก อ่าน ดีมาก เขียน ดี
 ความสามารถอื่นๆ
 คอมพิวเตอร์ :   Internet       Microsoft Word      
 พิมพ์ดีด :  ภาษาไทย  35  คำ/นาที     ภาษาอังกฤษ  30  คำ/นาที
 ความสามารถในการขับขี่ :   รถยนต์       รถจักรยานยนต์
 ใบอนุญาตขับขี่ :   รถยนต์       รถจักรยานยนต์
 ยานพาหนะส่วนตัว :   รถยนต์       รถจักรยานยนต์
 ความสามารถพิเศษอื่นๆ :  xxxxxxxxxxxxxxxxx
 โครงการ / ผลงาน / เกียรติประวัติ / บุคคลอ้างอิง
 โครงการ / ผลงาน :  aaaaaaaaaaaaaaaaaa
 บุคคลอ้างอิง :  [สำหรับสมาชิกเท่านั้น]
แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ : 6 ก.ค. 2557 - สมัครงานล่าสุดเมื่อ : ไม่พบข้อมูล
 
Yajdai Jobs